1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

 8. จากกันแล้วไกลแสนไกล
  เธอไม่ได้รักจริงจากใจ เหมือนใครเขาปราถนา
   

   

 9.  

 10.  

 11.  

 12.  

 13.  

 14.  

 15.